dnes je 23.10.2021

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2021 týkajúce sa fyzických osôb

18.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.77 Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2021 týkajúce sa fyzických osôb

Ing. Viera Mezeiová

NR SR schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), ktorá sa dotýka aj príjmov zo závislej činnosti. Najdôležitejšími úpravami v tejto novele sú úpravy pre:

1. Fyzické osoby (FO) prekračujúce hranice len za výkonom závislej činnosti – § 2 ZDP

Úpravou § 2 sa vypúšťa výnimka pre FO, ktoré denne alebo v dohodnutých časových obdobiach prekračujú hranice SR len na účely výkonu závislej činnosti a ktoré sa podľa súčasného znenia zákona o dani z príjmov považujú za daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou. Cieľom tejto úpravy je určovanie daňovej rezidencie týchto FO podľa rozhraničovacích kritérií uvedených v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.

2. Príspevky na rekreáciu a na športovú aktivitu detí – § 5 ods. 7