dnes je 23.10.2021

Input:

Zahrnutie respirátorov a testovania na COVID-19 do daňových výdavkov v roku 2021

9.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.86 Zahrnutie respirátorov a testovania na COVID-19 do daňových výdavkov v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová

Pri uplatňovaní výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19 vychádzame najmä z:

  • § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov,

  • § 19 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov – výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov.

Z definície daňového výdavku podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov vyplýva, že daňovým výdavkom je každý výdavok (náklad) daňovníka, ktorý spĺňa všeobecné podmienky vyplývajúce z tohto ustanovenia, medzi iným i podmienku vecnej súvislosti vzniknutého výdavku (nákladu) s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak.

Daňovým výdavkom sú aj výdavky, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, a to na výdavky vynaložené na bezpečnosť a ochranu