dnes je 23.10.2021

Input:

Vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely uplatňovania 15 % sadzby dane v roku 2021

22.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.88 Vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely uplatňovania 15 % sadzby dane v roku 2021

Ing. Ivana Glazelová

S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. prvého bodu o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu:

  • podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 €,

  • podľa podbodu 1b. 21 % pre ostatných daňovníkov, na ktorých sa nevzťahuje sadzba dane 15 %.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzd ods. 1 ZDP sa znížená sadzba dane prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

Zákonom č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 416/2020 Z. z.”) došlo v § 15 písm. b) prvý