dnes je 23.10.2021

Input:

Vplyv nepeňažného vkladu v reálnych hodnotách na základ dane daňovníka - vkladateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva

18.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.2 Vplyv nepeňažného vkladu v reálnych hodnotách na základ dane daňovníka - vkladateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva

Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod

Účtovanie nepeňažného vkladu upravuje § 27a postupov účtovania. U vkladateľa sa hodnota vkladu zaúčtuje na ťarchu príslušného účtu 06x – Dlhodobý finančný majetok a v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov. Vklad konkrétneho majetku alebo záväzkov sa v účtovnej hodnote potom účtuje súvzťažne voči účtu 367.

Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladu sa účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy (568/367, príp. 367/668).

Vkladateľ v podstate premení svoj vkladaný majetok na