dnes je 23.10.2021

Input:

Vplyv nepeňažného vkladu v reálnych hodnotách na základ dane daňovníka - prijímateľa vkladu, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva

19.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.3 Vplyv nepeňažného vkladu v reálnych hodnotách na základ dane daňovníka - prijímateľa vkladu, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva

Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod

Prijímateľ nepeňažného vkladu, ktorým je individuálne vložený majetok, ocení tento majetok hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka. Ak vkladom je podnik alebo jeho časť, ocení takto nadobudnutý majetok a záväzky reálnou hodnotou.

Ocenenie majetku prijímateľom:

  • majetok a záväzky nadobudnuté nepeňažným vkladom, obdobne ako pri kúpe podniku sa u prijímateľa vkladu oceňujú reálnou hodnotou v súlade so zákonom o účtovníctve. Prijímateľ nepeňažného vkladu odpisuje majetok podľa § 26 ZDP z reálnej hodnoty (alebo z hodnoty nepeňažného vkladu započítanej na vklad spoločníka). Pri