dnes je 23.10.2021

Input:

Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane vkladateľa, ktorým je FO a PO

17.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.1 Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane vkladateľa, ktorým je FO a PO

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane vkladateľa, ktorým je FO

Podľa § 8 ods. 2 ZDP sa upravuje spôsob výpočtu základu dane u FO – vkladateľa, ktorý o majetku neúčtuje v prípade nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva. Do základu dane sa zahŕňa rozdiel vzniknutý z vyššieho ocenenia nepeňažného vkladu a jeho uznaného ocenenia na účely vkladu jednorazovo alebo postupne, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške 1/7 za stanovených ďalších podmienok v ZDP, pri porušení ktorých musí zahrnúť zostávajúci nezahrnutý rozdiel z precenenia do základu dane základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k nedodržaniu podmienky. Podľa ustanovenej podmienky,