dnes je 23.10.2021

Input:

Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane u vkladateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.1 Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane u vkladateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

Pôvodnou cenou sa podľa § 17d ods. 11 ZDP rozumie ocenenie majetku a záväzkov u vkladateľa podľa zákona o účtovníctve a pri hmotnom a nehmotnom majetku sa ocenenie určí podľa § 25 ZDP u vkladateľa.

Do základu dane vkladateľa nepeňažného vkladu pri použití pôvodných cien prijímateľom nepeňažného vkladu sa nezahrnuje rozdiel vzniknutý z účtovného ocenenia nepeňažného vkladu a jeho uznaného ocenenia na účely nepeňažného vkladu. Uvedený spôsob vychádza zo skutočnosti, že v tomto prípade aj prijímateľ nepeňažného vkladu preberá na daňové účely od vkladateľa majetok a záväzky v pôvodných cenách.

Do daňových výdavkov sa nezahrnujú opravné položky, s výnimkou opravných položiek