dnes je 23.10.2021

Input:

Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane u prijímateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.2 Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane u prijímateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

Pôvodnou cenou sa podľa § 17d ods. 11 ZDP rozumie ocenenie majetku a záväzkov u vkladateľa podľa zákona o účtovníctve a pri hmotnom a nehmotnom majetku sa ocenenie určí podľa § 25 ZDP u vkladateľa.

Prijímateľ nepeňažného vkladu (NV), ktorým je individuálne vložený majetok, podnik alebo jeho časť, účtujúci v sústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov upravujúci základ dane v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP, pričom:

  • pri individuálne vloženom majetku tento ocení hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka,

  • pri vklade podniku alebo jeho časti ocení tento majetok a záväzky reálnou hodnotou.

Prijímateľ NV:

  • odpisuje HM ako