dnes je 23.10.2021

Input:

Vklady vykonané mimo územia SR

14.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5.1 Vklady vykonané mimo územia SR

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

  • Ocenenie v reálnej hodnote

  • Ocenenie v pôvodných cenách

V § 17b ods. 8 ZDP sa vkladateľovi nepeňažného vkladu, pri vklade individuálne vloženého majetku mimo územia SR, umožňuje rozhodnúť sa, či rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou nepeňažného vkladu zistenou v účtovníctve zahrnie do základu dane jednorazovo, a to v zdaňovacom období splatenia nepeňažného vkladu alebo postupne, až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom dôjde k splateniu nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti. Podobne sa môže rozhodnúť aj vkladateľ nepeňažného vkladu, ktorým je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [ § 2 písm. e) ZDP ] pri