dnes je 23.10.2021

Input:

Vklady vložené na územie SR

15.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5.2 Vklady vložené na územie SR

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

  • Ocenenie v reálnej hodnote

  • Ocenenie v pôvodných cenách

§ 17b ods. 10 ZDP vyplýva, že na nepeňažný vklad realizovaný zo zahraničia na územie SR možno využiť oba prístupy úpravy základu dane, t. j. režim RH alebo režim pôvodných cien. Na uplatňovanie daňových výdavkov z RH u prijímateľa nepeňažného vkladu na území SR je potrebné preukázať, že vkladateľ nepeňažného vkladu zdanil rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou nepeňažného vkladu zistenou v účtovníctve u vkladateľa nepeňažného vkladu.

Ak je nepeňažným vkladom vkladateľa so sídlom mimo územia SR podnik alebo časť podniku, pričom prijímateľovi tohto vkladu so sídlom na území Slovenskej republiky vzniká v súlade s ustanovením § 17d ods. 9 ZDP, stála prevádzkareň mimo územia SR a prijímateľ na ocenenie majetku