Input:

Vklady spoločníka do spoločnosti a DPH

11.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.44.4 Vklady spoločníka do spoločnosti a DPH

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček

V prípade peňažného vkladu nedochádza k žiadnemu zdaniteľnému obchodu, pretože vklad finančných prostriedkov nie je ani dodaním tovaru ani dodaním služby. Takýto peňažný vklad nie je predmetom dane z pridanej hodnoty.

V prípade nepeňažného vkladu sa predmet každého nepeňažného vkladu posudzuje samostatne. Poskytnutie nepeňažného vkladu sa považuje za dodanie tovaru podľa § 8 ZDPH alebo za dodanie služby podľa § 9 ZDPH za protihodnotu, s výnimkou prípadov uvedených v § 10 ZDPH zákona.

Pri poskytnutí nepeňažného vkladu, ktorým je hmotný majetok, resp. investičný majetok, dochádza k dodaniu tovaru za protihodnotu, to znamená, že nedochádza k zmene účelu použitia investičného majetku a platiteľovi nevzniká povinnosť úpravy dane odpočítanej pri investičnom majetku v zmysle § 54 ZDPH.

V prípade, že predmetom nepeňažného vkladu je hmotný majetok, ktorého dodanie nie je oslobodené od dane, daňová povinnosť vzniká podľa § 19 zákona o DPH. Pri určení základu dane podľa § 22 ZDPH v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti sa protihodnotou rozumie suma nepeňažného vkladu zapísaná do obchodného registra. Protihodnotou pri nepeňažnom vklade vloženom do verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti je hodnota dohodnutá v spoločenskej zmluve a zaúčtovaná


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: