dnes je 23.10.2021

Input:

Účtovanie dotácií

11.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.5 Účtovanie dotácií

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček

Dotácie podľa:

§ 56 ods. 12 a § 52a postupov účtovania:

• dotácia na majetok sa účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období pri odpisovanom dlhodobom majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady (napr. odpisy).

§ 17 ods. 3 písm. f) ZDP:

• dotácia sa zahrnie do ZD počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27 alebo § 28 alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku.

Spôsob účtovania dotácií je od 1. januára 2012 prepracovaný v novom ustanovení § 52a postupov účtovania. Novela spresnila predovšetkým moment, kedy účtovná jednotka účtuje nárok na dotáciu, ako aj techniku účtovania dotácie. Ak účtovná jednotka dostane dotáciu