dnes je 23.10.2021

Input:

Stravovanie

28.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.41 Stravovanie

Ing. Viera Mezeiová

Stravovanie je upravené v ustanoveniach:

  • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v zn. n. p. – § 152 ZP – povinnosti zamestnávateľa v oblasti zabezpečovania stravovania zamestnancov, povinný príspevok na stravovanie zamestnancov,

  • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. – § 5 ods. 7 písm. b) ZDP a § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 ZDP – zdanenie (nezdanenie) hodnoty stravy poskytnutej zamestnávateľom svojmu zamestnancovi, zahrnovanie stravného do daňových výdavkov (nákladov) zamestnávateľov a daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP,

  • zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v zn. n. p. – stravné pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste.


Podľa platného znenia § 5 ods. 7 písm. b) ZDP je od dane oslobodená hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov.