Input:

Spoločník vykonáva prácu pre spoločnosť

30.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.43.4.1 Spoločník vykonáva prácu pre spoločnosť

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Viera Mezeiová

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) sú príjmy spoločníkov považované za príjmy zo závislej činnosti, a to i napriek tomu, že pri výkone práce pre spoločnosť nie sú povinní dbať na príkazy zamestnávateľa, resp. inej osoby.

Postavenie spoločníka k spoločnosti s ručením obmedzeným však môže byť upravené rôznym spôsobom. Spoločník:

1. Má uzatvorený so svojou spoločnosťou pracovnoprávny vzťah. Jeho príjem za prácu pre spoločnosť sa zahrnuje do § 5 ods. 1 písm. a) ZDP. Tento príjem sa stáva aj vymeriavacím základom na povinnú tvorbu sociálneho fondu ako za zamestnanca.


Ing. Malý je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným a má s touto spoločnosťou uzatvorený pracovný pomer s mesačnou odmenou za prácu vo výške 1 500 €. Túto odmenu mu ekonómka zdaňuje mesačne pri pripísaní na účet ako príjem zo závislej činnosti rovnako, ako ostatným zamestnancom. Z úhrnu jeho príjmov sa tvorí sociálny fond a tento spoločník môže dostávať aj plnenie z týchto prostriedkov. Ak Ing. Malý nebude mať za zdaňovacie obdobie iné druhy zdaniteľných príjmov, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

2. Nemá uzatvorený so svojou spoločnosťou pracovnoprávny vzťah. Spoločník, ktorý vo svojej spoločnosti aktívne pracuje, môže mať v spoločnosti uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie, prípadne mandátnu zmluvu (Obchodný zákonník). Na daňové účely však, ak pracuje pre spoločnosť, sa jeho príjem za túto prácu zahrnuje do § 5 ods. 1 písm. b) ZDP – teda opäť ako príjem zo závislej činnosti. Nie je však základom pre tvorbu sociálneho fondu, spoločník ani nemôže z neho čerpať prostriedky.


Ing. Malý je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným a má s touto spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie s pravidelným mesačným príjmom 1 500 €. Aj napriek tomu, že nejde o pracovnoprávny vzťah medzi Ing. Malým a spoločnosťou na daňové účely, ide o príjem zo závislej činnosti zaradený do § 5 ods. 1 písm. b) ZDP, ktorý sa zdaňuje štandardným spôsobom príjmov zo závislej činnosti pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní Ing. Malému k dobru. Ak Ing. Malý nebude mať za zdaňovacie obdobie iné druhy zdaniteľných príjmov, aj v tomto prípade môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, pretože sa s týmto príjmom na daňové účely považuje za zamestnanca.

3. Má so svojou spoločnosťou obchodno-záväzkový vzťah – tento spôsob úpravy vzťahu spoločníka so svojou spoločnosťou je najviac diskutovaný. Podľa súčasnej legislatívy nie je vylúčené, aby spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, majúci živnostenské oprávnenie, nemohol uzavrieť obchodný vzťah so spoločnosťou, v ktorej má kapitálovú účasť a jeho príjem zaradiť do § 6 ZDP.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: