dnes je 23.10.2021

Input:

Spoločník vykonáva prácu pre spoločnosť

30.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.43.4.1 Spoločník vykonáva prácu pre spoločnosť

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Viera Mezeiová

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) sú príjmy spoločníkov považované za príjmy zo závislej činnosti, a to i napriek tomu, že pri výkone práce pre spoločnosť nie sú povinní dbať na príkazy zamestnávateľa, resp. inej osoby.

Postavenie spoločníka k spoločnosti s ručením obmedzeným však môže byť upravené rôznym spôsobom. Spoločník:

1. Má uzatvorený so svojou spoločnosťou pracovnoprávny vzťah. Jeho príjem za prácu pre spoločnosť sa zahrnuje do § 5 ods. 1 písm. a) ZDP. Tento príjem sa stáva aj vymeriavacím základom na povinnú tvorbu sociálneho fondu ako za zamestnanca.


Ing. Malý je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným a má s touto spoločnosťou uzatvorený pracovný pomer s mesačnou odmenou za prácu vo výške 1 500 €.