dnes je 28.10.2021

Input:

Sadzby minimálnych mzdových nárokov

27.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.20.1 Sadzby minimálnych mzdových nárokov

Ing. Miroslav Mačuha, Ing. Viera Mezeiová, JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Stupne náročnosti

Sadzby minimálnych mzdových nárokov:

  • sú ustanovené pre 6 stupňov náročnosti práce 6 úrovňami,

  • ich výška sa odvodí z aktuálnej výšky hodinovej minimálnej mzdy pre ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín alebo z aktuálnej mesačnej minimálnej mzdy, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

  • pomocou koeficientov minimálnej mzdy.

Koeficienty minimálnej mzdy sú ustanovené v rozpätí od 1,0 po 2,0 násobok minimálnej mzdy. Sadzby minimálnych mzdových nárokov, ustanovené v eurách mesačne a v eurách za hodinu, od 1. januára 2020 predstavujú:

Stupeň náročnosti Koeficient min. mzdy Sadzba min. mzdového nároku v eurách za mesiac Sadzba v eurách za hodinu pri 40 hod. týždennom prac. čase