dnes je 23.10.2021

Input:

Ručenie za daň

20.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.16 Ručenie za daň

Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a definície pre oblasť ručenia za DPH pri tuzemských plneniach a fakturácii medzi platiteľmi, sú definované v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v ustanoveniach:

  • § 69 ods. 14,

  • § 69b.

Konkrétne vysvetlenie

Ručenie za daň v podstate znamená, že odberateľ platiteľ dane musí DPH uvedenú na dodávateľskej faktúre uhradiť daňovému úradu namiesto dodávateľa platiteľa dane, ktorú mal zaplatiť avšak nezaplatil (neodviedol daňovému úradu), a to v prípadoch a za podmienok, ktoré sú vymedzené v zákone.

Cieľom takéhoto postupu je najmä potlačenie možnosti podvodov v oblasti DPH a zabránenie ich ďalšiemu rozširovaniu – nakoľko veľa daňových podvodov sa vyskytovalo v takej forme, že odberateľ uplatňoval odpočet dane