dnes je 23.10.2021

Input:

Postup v prípade použitia pôvodných cien

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.2 Postup v prípade použitia pôvodných cien

Ing. Jozef Pohlod

Novelou zákona č. 344/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2018 došlo k zmene a doplneniu pôvodného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v oblasti uplatňovania pôvodných cien v prípade daňovníka zrušeného bez likvidácie. Použitie pôvodných cien pri nepeňažných vkladoch a zlúčeniach, splynutiach a rozdeleniach sa obmedzuje len na použitie cezhraničných transakcií. V prípade zániku daňovníka bez likvidácie medzi tuzemskými obchodnými spoločnosťami v súlade s ustanovením § 52zn ods. 9 zákona o dani z príjmov sa použije ocenenie v reálnych hodnotách.

Vplyv na základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie pri cezhraničnej transakcii

Predmetné ocenenie a vplyv na základ dane sa uplatnia za podmienky, že:

  • právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie je právny nástupca so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v štáte, ktorý je