dnes je 23.10.2021

Input:

Poskytnutie zálohy, prijatie zálohy

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3.1 Poskytnutie zálohy, prijatie zálohy

Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a definície pre režim DPH pri platbe vopred pred dodaním tovaru alebo služby sa v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vyskytujú v nasledujúcich ustanoveniach, ktoré určujú:

  • § 13 miesto dodania tovaru,

  • § 15 a § 16 miesto dodania služby,

  • § 19 vznik daňovej povinnosti,

  • § 69 ods. 1 až 4 osoby povinné platiť daň,

  • § 71 ods.1 vyhotovenia faktúry.

Konkrétne vysvetlenia

Ak zdaniteľná osoba prijme službu od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo z tretieho štátu v prípadoch, ak miesto dodania služby je na Slovensku, daňová povinnosť sa prenáša na zdaniteľnú osobu, ktorá službu prijíma (§ 69 ods. 2 a 3). Ide o prípady tzv. reversecharge, resp. o samozdanenie. Zdaniteľná osoba, ktorá službu prijala, je