dnes je 28.10.2021

Input:

Mzdy

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.20 Mzdy

Ing. Viera Mezeiová

Mzdy sú upravené v ustanoveniach zákonov:

- č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v zn. n. p. (ZP),

- č. 595/2003 Z. z. - zákon o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP),

- č. 553/2003 Z. z. - zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,

- č. 253/1994 Z. z. - zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest,

- č. 154/2001 Z. z. - zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry,

- zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- č. 548/2003 Z. z. - zákon o Justičnej akadémii,

- č. 180/2014 Z. z. - zákon o podmienkach výkonu volebného práva,

- č. 440/2015 Z. z. o športe.

Mzdou (platom) sa v praxi rozumie odmena za prácu zamestnancov vo výrobnej alebo nevýrobnej sfére, štátnych zamestnancov, ministrov, poslancov NR SR, vojakov, policajtov, lekárov atď. Pravidlá odmeňovania