Input:

Hlásenie a ročné zúčtovanie dane z príjmov počas obdobia pandémie

31.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.71 Hlásenie a ročné zúčtovanie dane z príjmov počas obdobia pandémie

Ing. Peter Horniaček

Z dôvodu vyhlásenia pandémie sa predlžuje aj lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti pre zamestnávateľa vrátane lehoty splatnosti dane, a to:

  • do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.


Podanie hlásenia správcovi dane

Ak pandémia skončí napr. v júni 2020, tak zamestnávateľ musí podať hlásenie správcovi dane najneskôr do 31. augusta 2020.

Obdobne je v § 24 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. upravená aj najneskoršia lehota na ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov zo závislej činnosti, ktorého lehota vykonania podľa ZDP uplynie počas obdobia pandémie, a to:

  • najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný doručiť zamestnancovi:

  • najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Nadväzne na takéto určenie lehoty na vykonanie ročného zúčtovania je v § 24 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. určená zamestnávateľovi lehota na vrátenie rozdielu medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca (t. j. lehota na vrátenie preplatku vypočítaného zamestnancovi), vyplatenie zamestnaneckej prémie, daňového bonusu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: