dnes je 23.10.2021

Input:

Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok zamestnávateľa od 1.3.2021

10.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.87 Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok zamestnávateľa od 1.3.2021

Ing. Viera Mezeiová

I. Všeobecne

Daňové výdavky sú obsiahnuté najmä v § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). V súvislosti so stravovaním zamestnancov je ťažiskový postup zahrnovania daňového výdavku podľa § 19 ods. 1 a § 19 ods. 2 ZDP.

Podľa § 19 ods. 1 ZDP ak zamestnávateľ vynaloží prostriedky na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) ZDP (zamestnancovi sa zdaní) a za podmienok ustanovených osobitným predpisom, ktorým je Zákonník práce, môže tieto prostriedky zahrnúť do daňových výdavkov podľa tohto ustanovenia.

Podľa § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu ZDP, daňovým výdavkom zamestnávateľa sú aj príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ak sú poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom, ktorým je