Input:

Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity podnikov

8.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.63 Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity podnikov

Ing. Peter Horniaček

V rámci prijímania mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti prichádza vláda SR s novým opatrením, ktoré je súčasťou novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Opatrenia doteraz obsiahnuté v zákone sa rozširujú v § 25a o finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov. Novelu zákona č. 120/2020 Z. z., ktorou sa toto nové opatrenie zavádza, schválila NR SR na svojom rokovaní 13. mája 2020.

Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov sa bude poskytovať vo forme:

  • záruky za úver poskytnutý bankou,

  • odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou.

Poskytovateľmi takejto finančnej pomoci budú:

  • Exportno-importná banka Slovenskej republiky a

  • fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.

Finančnými sprostredkovateľmi budú banky a pobočky zahraničných bánk.

Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená malé podniky, stredné podniky alebo veľké podniky (ďalej len „podnik“), s výnimkou podniku na sprostredkovanie zamestnania alebo agentúry dočasného zamestnávania a s výnimkou podniku, voči ktorému eviduje Sociálna poisťovňa alebo zdravotné poisťovne pohľadávky po splatnosti viac ako 90 dní.

Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať s súlade s oznámením Komisie –


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: