dnes je 23.10.2021

Input:

DPH v rámci EÚ - prepravné služby - prijatie alebo poskytovanie

14.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3.5 DPH v rámci EÚ - prepravné služby - prijatie alebo poskytovanie

Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a definície pre určenie „miesta dodania pri zdaniteľných obchodoch” upravuje

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení nesk. predpisov v ustanoveniach, ktoré určujú:

  • v tuzemsku - medzi dvoma miestami,

  • z tuzemska do iného členského štátu a opačne - ak miesto začatia a miesto skončenia sa nachádza na územiach dvoch rôznych členských štátov,

  • v inom členskom štáte – medzi dvoma miestami v inom členskom štáte,

  • z tuzemska do tretieho štátu,

  • z tretieho štátu do tuzemska,

  • na území tretieho štátu – medzi dvoma miestami v treťom štáte.

§ 2 predmet dane v tuzemsku,

§ 7a povinnosť pre zdaniteľnú osobu registrovať sa pre DPH, pred prijatím alebo dodaním služby do iného členského