dnes je 23.10.2021

Input:

DPH v rámci EÚ - poskytnutie, prijatie služby - miesto dodania

12.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3.4 DPH v rámci EÚ - poskytnutie, prijatie služby - miesto dodania

Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a definície pre určenie „miesta dodania pri zdaniteľných obchodoch” upravuje:

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení nesk. predpisov v ustanoveniach, ktoré určujú:

  • § 2 predmetom dane v tuzemsku sú zdaniteľné obchody, ak je miesto dodania v tuzemsku,

  • služby, pri ktorých sa miesto dodania určuje osobitne podľa výnimiek v § 16,

  • tovar s inštaláciou alebo montážou,

  • služby alebo tovar s inštaláciou alebo montážou z tretích štátov.

§ 15 základné pravidlá pre určenie miesta dodania služby,

§ 16 výnimky z dvoch základných pravidiel pri určení miesta dodania služieb,

§ 7a povinnosť pre zdaniteľnú osobu registrovať sa pre DPH, pred prijatím alebo dodaním služby do iného členského