dnes je 23.10.2021

Input:

DPH v rámci EÚ - nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

14.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3.2 DPH v rámci EÚ - nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a definície pre daňový režim pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu upravuje

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení nesk. predpisov v ustanoveniach, ktoré určujú:

  • nadobúdateľ (kupujúci) má pridelené v tuzemsku IČ DPH (je osobou registrovanou pre daň),

  • dodávateľ je osoba identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte,

  • pôjde o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom,

  • tovar bude fyzicky prepravený do tuzemska z iného členského štátu.

§ 2 predmet dane v tuzemsku,

§ 1111a základné pravidlá pre nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,

§ 13 miesto dodania tovaru s prepravou,

§ 17 miesto dodania pri nadobudnutí tovaru z