dnes je 23.10.2021

Input:

DPH - právna úprava

13.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.1 DPH - právna úprava

Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod

Daň z pridanej hodnoty (ďalej iba „DPH”) predstavuje základný typ univerzálnej nepriamej dane a jeden z hlavných príjmov štátneho rozpočtu. Všeobecným dôvodom implementácie DPH je príjem štátneho rozpočtu toho štátu, na území ktorého je vykonávaná ekonomická aktivita. Samotný systém DPH je založený na skutočnosti, že túto daň pre konkrétny produkt konečný spotrebiteľ zaplatí v jeho cene, avšak daň štátu v konečnom dôsledku odvedú účastníci distribučného kanála prostredníctvom ustanoveného systému platieb. Ide tak o daň nepriamu, teda vyberá a platí ju do štátneho rozpočtu iný subjekt ako ten, na ktorý efektívne daň dopadá, t. j. na konečného spotrebiteľa.

Zjednodušene možno konštatovať, že touto daňou sa v konečnom dôsledku vždy zaťažuje hodnota, resp. cena, o ktorú každý jednotlivý člen