Input:

Cestovné náhrady - právna úprava

25.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1 Cestovné náhrady - právna úprava

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Viera Mezeiová

Problematiku cestovných náhrad upravujú právne predpisy, ktorými sú napr.:

  • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení doplnkov,

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: