dnes je 23.10.2021

Input:

Cenové zľavy - príklady z praxe

18.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.5 Cenové zľavy - príklady z praxe

Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod

V zmysle § 11 ods. 9 postupov účtovania v JÚ sú prijaté zľavy z ceny súčasťou ocenenia zásob, pričom ocenenie zásob sa v knihe zásob o tieto položky znižuje. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným zásobám alebo spotrebovaným zásobám sa neúčtuje už v knihe zásob, ale v peňažnom denníku ako zníženie výdavkov na obstaranie zásob. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu, ako je prijatý druh zásob.

Obdobne, vychádzajúc z ustanovenia § 22 ods. 6 postupov účtovania v PÚ, sú zľavy z ceny poskytnuté odberateľom súčasťou ocenenia zásob. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu, ako je prijatý tovar,