dnes je 23.10.2021

Input:

Cenové zľavy - posúdenie daňovej uznateľnosti

13.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Cenové zľavy - posúdenie daňovej uznateľnosti

Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod

V rámci obchodnej činnosti sa za účelom podpory predaja používa množstvo marketingových programov a marketingových nástrojov. Cieľom každého z nich je udržať si zákazníka a ovplyvniť jeho nákupné správanie tak, aby aj v budúcnosti nakupoval u toho istého obchodníka. Jedným z takýchto nástrojov, ktoré sa v značnej miere využívajú, je poskytovanie rôznych podôb vernostných zliav pri dosiahnutí určitého objemu nákupov realizovaných v stanovenom období, príp. zliav pri skoršej úhrade faktúry (skontá). V praxi za účelom najmä vernostných zliav obchodníci vystavujú zákazníkom rôzne zákaznícke karty a na základe splnenia stanovených podmienok je zákazníkovi pri budúcom nákupe následne poskytnutá zľava, príp. je zákazníkovi poskytnutý tovar v