dnes je 23.10.2021

Input:

Cenné papiere

18.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2 Cenné papiere

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

ZCP rozoznáva 2 podoby cenného papiera:

  • Listinný cenný papier – skladá sa z plášťa a kupónového hárka, ktorého súčasťou môže byť talón. Talón nie je cenný papier, s ním je spojené právo na vydanie nového kupónového hárku. Plášť tvorí hlavnú listinu CP. Povinné náležitosti plášťa pre jednotlivé druhy CP upravujú osobitné zákony. Kupónový hárok obsahuje kupóny – CP listinné na meno alebo na rad. Kupónom sa uplatňuje nárok na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu, podielového listu. Grafická úprava CP je záležitosťou emitenta. Neexistuje právna forma upravujúca grafickú úpravu listinného CP.

  • Dematerializovaný (zaknihovaný) cenný papier – ide o zápis CP v evidencii centrálneho depozitára, resp. v centrálnom registri NBS. Zaknihovanými CP nemôžu byť všetky CP. Zaknihovanú podobu musia mať podľa ZCP akcie na doručiteľa, podielové listy