dnes je 23.10.2021

Input:

Cenné papiere - právna úprava

17.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1 Cenné papiere – právna úprava

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

Problematika cenných papierov je upravená:

 • zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov,

 • zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov,

 • zákonom č. 191/1950 Zb. zmenkovým a šekovým v znení neskorších predpisov,

 • zákonom č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste v znení neskorších predpisov – skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy,

 • zákonom č. 42/1992 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách – družstevné podielnické listy,

 • zákonom č. 431/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov,

 • zákonom č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov,

 • zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

  1. akcie – upravené v § 155 až § 161 Obch. z.,
  2. dočasné listy – upravené v §