dnes je 23.10.2021

Input:

Automobil vypožičaný alebo prenajatý v roku 2019

23.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.6 Automobil vypožičaný alebo prenajatý v roku 2019

Ing. Blažena Kvetná; Ing. Peter Horniaček

Prevažná časť podnikateľov (fyzické i právnické osoby) pri svojej podnikateľskej činnosti využíva osobné motorové vozidlá alebo iné automobily, napr. nákladné (úžitkové) automobily (ďalej len „autá”). Pri uplatňovaní daňových výdavkov súvisiacich s používaním áut v podnikaní je dôležité rozlišovať, či auto je alebo nie je zaradené v obchodnom majetku podnikateľa – je teda potrebné rozlišovať, či podnikateľ používa:

1. auto zahrnuté v obchodnom majetku,

2. auto nezahrnuté v obchodnom majetku, ktoré:

  • si obstaral formou finančného lízingu,

  • si prenajal (operatívny prenájom) alebo vypožičal,

  • je v jeho súkromnom majetku ako fyzickej osoby.

Ide o problematiku pomerne rozsiahlu, preto sa na tomto mieste budeme venovať len používaniu áut nezahrnutých v obchodnom majetku