Input:

Automobil - právna úprava

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1 Automobil - právna úprava

Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – daňová uznateľnosť výdavkov spojených s obstaraním, prevádzkou a vyradením automobilu, modernizácia, technické zhodnotenie, rekonštrukcia (§ 19 ods. 3, 4, 5).

  • Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov – daň z motorových vozidiel.

  • Zákon č 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – povinné zmluvné poistenie automobilov.

  • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov – definícia vozidiel a ich základné členenie.

  • Definícia obchodného majetku – § 6 ObZ.

  • Definícia príslušenstva automobilu všeobecne – § 121 OZ.

  • Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: